POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zostałem/am poinformowany/a, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, której jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. ATM Edukacja sp. z o.o. sp. k. ul. Wiśniowa 35, 64-500 Szamotuły, biuro@smart-academy.edu.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) wyrażona przeze mnie zgoda

b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:

a) usługi informatyczne;

b) usługi marketingowe;

  1. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
  2. Mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  3. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
  4. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.